Akcja sprzątanie

STP Admin

Stowarzyszenie stara się dbać o czystość użytkowanych części akwenów.