Posprzątane

Ludwik

Wczoraj udało nam się zebrać w kilkanaście osób i posprzątać SKARPĘ.Jak zwykle robiliśmy to z pełnym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy.Efekty widać na zdjęciach poniżej.Następne sprzątanie na prognozę ;-)..Dziękujemy za przybycie i pomoc..

Zarząd.

 

Porządki wiosenne - SKARPA

Ludwik

Wszystkich chętnych do pracy zapraszamy do przeprowadzenia wiosennych porządków na naszym spocie SKARPA.Spotkanie o godz.16-stej w piątek 04.04.2014.

Plan pracy to : sprzątanie spotu ; rozrzucenie piachu i wyrównanie terenu ; poprawienie wzmocnienia brzegu. Jeżeli posiadacie jakieś własne narzędzia typu łopata,szpadel,grabie( metalowe najlepiej ) to proszę weżcie ze sobą. 

Pozdrawiam.

Jarek

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Ludwik

W dniu 25.03.2014 zgodnie z planem odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Windsurfingu Pogoria. Na zebraniu przedstawione zostały sprawozdanie z pracy Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok 2013,sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania zostały zaakceptowane jednogłośnie przez wszystkich obecnych bez głosów sprzeciwu. Głosowaniu został poddany projekt zmian w nowym Statucie Stowarzyszenia. Ostatecznie część proponowanych zmian została zaakceptowana większością głosów. Po podsumowaniu przez Prezesa Stowarzyszenia Witka Smętka  4 letniej kadencji obecnego zarządu odbyło się głosowanie nad wyborem nowego zarządu i komisji. W wyniku głosowania Członkowie Stowarzyszenia wybrali 3 osobowy Zarząd i 3 osobową Komisję Rewizyjną w których skład weszli: Ludwik Liszka – Prezes ; Dawid Kwiecień – V-ce Prezes ; Jarek Pasieka – V-ce Prezes ;Adam Przybylski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ; Krzysztof Zybura – członek komisji ; Maciej Lisowski – członek komisji.Po zatwierdzeniu wyboru członkowie zarządu przedstawili plany działania Stowarzyszenia dotyczące organizacji imprez w 2013. Ustalono wysokość składek członkowskich na 2014 rok.Dla członków pełnoletnich składka wynosi 50zł , dla członków niepełnoletnich 20zł.Termin wpłaty składek to 30 kwietnia 2014 roku.Członkowe Stowarzyszenia udzielili absolutorium dla wybranego zarządu oraz zadeklarowali wsparcie podjętych przez zarząd inicjatyw.

Zebranie 25.03.2014 !!!

STP Admin

"W dniu 04.03.2014 odbyło się zebranie Członków Stowarzyszenia Windsurfingu POGORIA w Dąbrowie Górniczej. Niestety ze względu na brak wymaganej ilości Członków Stowarzyszenia nie podjęto żadnych wiążących decyzji.

Jednocześnie informujemy, że został wyznaczony 2-gi termin zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Windsurfingu POGORIA na dzień 25.03.2014r. o godz. 17.00 w budynku Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Górniczej ul.Kościuszki 25. Na zebraniu zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zostaną zatwierdzone sprawozdania za 2013 rok oraz odbędą się wybory nowych władz."