Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

DK

W dniu 16.04.2011 odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Windsurfingu "Pogoria".

 

Miejscem zebrania był Spot Windsurfingowy POGORIA-3 "Skarpa". Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej i omówiono sprawozdanie finansowe za 2010r. Za przyjęciem sprawozdań głosowali wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia tj. 41 osób, głosów przeciw nie było. Na zebraniu członkowie udzielili absolutorium dla obecnego Zarządu oraz wsparli podjęte przez Zarząd inicjatywy w poprawę bezpieczeństwa, wyglądu Spotu, a także w organizacje Zawodów Windsurfingowych.