Składki 2019

Ludwik Liszka
Przypominamy wszystkim że można śmiało wpłacać składkę członkowską za 2019 rok.
Zarząd.