Walne zebranie STWP 19.03.2019

Ludwik Liszka

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Windsurfingu POGORIA na zebranie w dniu 19.03. 2019r o godz.17,00 - drugi termin 17,30 które odbędzie się w sali biblioteki miejskiej D.G.ul.Kościuszki 25.

Porządek zebrania:

-wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

-sprawozdanie z prac StWP

-przedstawienie bilansu StWP za 2018 rok

-sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej

-omówienie spraw na 2019r.

-podsumowanie i zamknięcie zebrania

Zarząd STWP