Walne Zebranie STWP 26.03.2018 - sprawozdanie.

Ludwik Liszka
W dniu 26.03.2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Windsurfingu Pogoria. Na zebraniu przedstawione zostały sprawozdanie z pracy Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok 2017,sprawozdanie Komisji Rewizyjnej . Sprawozdania zostały zaakceptowane jednogłośnie przez wszystkich obecnych bez głosów sprzeciwu.Po podsumowaniu przez obecny Zarząd  Stowarzyszenia 4 letniej kadencji zarządu odbyło się głosowanie nad wyborem nowego zarządu i komisji. W wyniku głosowania Członkowie Stowarzyszenia potwierdzili wybór obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na natępną kadencję.Po zatwierdzeniu wyboru członkowie zarządu przedstawili plany działania Stowarzyszenia dotyczące organizacji imprez w 2018. Ustalono termin wpłaty składek to 30 kwietnia 2018 roku.Członkowe Stowarzyszenia udzielili absolutorium dla wybranego zarządu oraz zadeklarowali wsparcie podjętych przez Zarząd inicjatyw.
 
Zarząd STWP  POGORIA