Walne zebranie STWP 23.03.2017

Ludwik

Zapraszamy wszystkich członków StWP do udziału w zwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Windsurfingu Pogoria które odbędzie się w dniu 23.03.2017 roku w bibliotece miejskiej w Dąbrowie Górniczej przy ul.Kościuszki 25 o godz. 17-stej. drugi termin zebrania wyznaczony został na 23.03.2016 o godz. 17.30 Na zebraniu zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zostaną zatwierdzone sprawozdania za 2016 rok oraz zostanie omówiony plan pracy na 2017 rok.Obecność obowiązkowa.

 Z pozdrowieniami zarząd.