Walne zebranie STWP 24.03.2016 - sprawozdanie

Ludwik

W dniu 23.03.2016 zgodnie z planem odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Windsurfingu Pogoria. Na zebraniu przedstawione zostały sprawozdanie z pracy Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok 2015,sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.Sprawozdania zostały zaakceptowane jednogłośnie przez wszystkich obecnych bez głosów sprzeciwu.Zarząd przedstawił plan pracy Stowarzyszenia na 2016 rok.Zostały także ustalone wysokości składek członkowskich na 2016 rok.Dla członków pełnoletnich składka wynosi 50zł , dla członków niepełnoletnich 20zł.Dla osób które chcą wstąpić do stowarzyszenia oprócz normalnej składki została ustalona jednorazowa opłata wpisowa w  wysokości 50 zł.Termin wpłaty składek to 30 kwietnia 2016 roku.Zatwierdzono także zmiany w regulaminie korzystania ze sprzętu szkoleniowego i rekreacyjnego.Nowy regulamin wkrótce pojawi sie na stronie.Obecni na zebraniu członkowe stowarzyszenia zadeklarowali wsparcie podjętych przez zarząd inicjatyw.

Zarząd dziękuję wszystkim uczestnikom zebrania za punktualne przybycie.